این عکس شما را یاد چه کسی می‌اندازد؟

این عکس شما را یاد چه کسی می‌اندازد؟
آفتاب
آفتاب - ۳ بهمن ۱۳۸۹

آفتاب: خبرآنلاین نوشت: سایت شبکه ایران عکسی از تماشاگری اردنی منتشر کرده که از نظر بچه‌های سرویس ورزشی خبرآنلاین شباهت زیادی به عادل فردوسی‌پور دارد. راستی شما درباره این دو تصویر چه نظری دارید؟

منابع خبر
این عکس شما را یاد چه کسی می اندازد؟ خبر آنلاین - ۳ بهمن ۱۳۸۹