واکنش مرتضوی به حکم دادگاهش/ گفتند حکمی صادر نشده!

جهان نیوز - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره صدور حکم دادگاه در پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک توضیحاتی ارائه کرد.

منابع خبر
حکم سعید مرتضوی صادر شد فردا - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
حکم مرتضوی صادر شد رهپویان عدالت - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
حکم سعید مرتضوی صادر شد تابناک - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴