عکس/ صفحه اول روزنامه های امروز

عکس / صفحه اول روزنامه ها، دوشنبه 7 اردیبهشت، 27 آپریل (به روز شد)
پیک ایران
الف - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

 

منابع خبر
عکس/ صفحه اول روزنامه های امروز الف - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
صفحه اول روزنامه های دوشنبه جهان نیوز - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴