جامعه جهانی بهاییان خواستار پایان سرکوب اقتصادی بهاییان در ایران شد

حمله به دولت برای اجرای قانون موردتأیید مجلس و شورای نگهبان؛ FATF میراث کیست
کلمه
رادیو فردا - ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

جامعه جهانی بهایی، مستقر در ژنو سوئیس، روز سه‌شنبه در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار پایان سرکوب اقتصادی بهاییان شد. جامعه جهانی بهاییان از آنچه آپارتاید اقتصادی علیه بهاییان در ایران نامید، انتقاد کرد و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به اتخاذ سیاست‌های عمدی و تبعیض‌ های سازمان ‌یافته علیه بهاییان متهم کرد. در این نامه آمده است که پس از انقلاب سال ۵۷، جامعه بهاییان همواره هدفِ به گفته این جامعه، «مظالم شدید اقتصادی» بوده است و پس از روی کار آمدن دولت روحانی نیز نشانه‌ای از بهبود وضعیت به چشم نمی‌خورد. این نهاد مدافع حقوق بهاییان در نامه خود همچنین از بستن مغازه های بهاییان، اخراج آنان از بخش دولتی، بازداشت بهاییان و محروم کردن جوانان بهایی از تحصیل انتقاد کرد. وضعیت بهاییان در ایران،‌ طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است. .

منابع خبر