«تصمیم‌سازی برای واردات دارو با ارز آزاد»

دیگربان -

لینک مطلب

خبرگزاری فارس گزارش کرد برخی منابع تصمیم ساز در دولت به دنبال کاهش یا حذف ارز مرجع برای دارو هستند که نتیجه آن گرانی دارو تا حدود سه برابر نرخ فعلی است.

منابع خبر
«تصمیم‌سازی برای واردات دارو با ارز آزاد»... دیگربان -
واردات دارو با ارز آزاد؟ تابناک -
تصمیم‌سازی برای واردات دارو با ارز آزاد الف -
تصمیم‌سازی برای واردات دارو با ارز آزاد خبرگزاری فارس -