سالانه چند هزار اتباع کشور را ترک می‌کنند؟

جهان نیوز -

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: علی‌رغم تکریم پناهندگان مجاز، سالانه ۱۵۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز کشور را ترک می‌کنند

منابع خبر
سالانه چند هزار اتباع کشور را ترک می‌کنند؟ جهان نیوز -