سالانه چند هزار اتباع کشور را ترک می‌کنند؟

جهان نیوز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: علی‌رغم تکریم پناهندگان مجاز، سالانه ۱۵۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز کشور را ترک می‌کنند

منابع خبر