قیمت سیب زمینی با افزایش عرضه روند کاهشی خواهد داشت

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

تهران - ایرنا - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این که افزایش قیمت سیب زمینی مقطعی است گفت: به طور حتم قیمت سیب زمینی تا دو هفته آینده به دلیل افزایش عرضه از استان های مختلف روند کاهشی به خود می گیرد

منابع خبر
قیمت سیب زمینی با افزایش عرضه روند کاهشی خواهد داشت خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸