مراقب عیدی گرفتن رفتگران بدلی باشید!

عصر ایران - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

این روزها اما، برخی افراد که صفت شان را باید سودجو، کلاهبردار و... گذاشت مشکلات اقتصادی و تنگناهای مالی را بهانه قرار داده و به اشکال مختلف و غیراخلاقی سعی در کسب درآمد دارند

منابع خبر
مراقب عیدی گرفتن رفتگران بدلی باشید! عصر ایران - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳