اصرار نمایندگان زن بر تصویب قوانین ضدزن

اصرار نمایندگان زن بر تصویب قوانین ضدزن
پیک ایران
صدای آلمان - ۱۴ آذر ۱۳۹۳

کنشگران حقوق زنان، مجلس نهم را از نظر تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، ضد زن‌ترین مجلس شورای اسلامی می‌دانند. ۹ زن نماینده این مجلس، مطالبات کدام بخش از جامعه را پی‌گیری می‌کنند؟

منابع خبر