گزارش تصویری / دشت گلهای بابونه

تصاویر: دشت گلهای بابونه
تابناک
خبرگزاری مهر - ۱۶ خرداد ۱۳۹۱

اردبیل - خبرگزاری مهر : گلهای بابونه در پنج هزار هکتار از اراضی و طبیعت زیبای منطقه گردشگری فندقلو شهرستان نمین می روید و همه ساله در اواخر فصل بهار به گل می‌نشیند و طبیعت منطقه را به صورت فرشی زیبا با رنگی سفید و زرد می‌آراید

منابع خبر
تصاویر/دشت گلهای بابونه فرهیختگان - ۱۶ خرداد ۱۳۹۱
تصاویری دیدنی از دشت گلهای بابونه تابناک - ۱۶ خرداد ۱۳۹۱
دشت گلهای بابونه /اردبیل فردا - ۱۶ خرداد ۱۳۹۱
تصاویر: دشت گلهای بابونه تابناک - ۱۶ خرداد ۱۳۹۱
گزارش تصویری / دشت گلهای بابونه خبرگزاری مهر - ۱۶ خرداد ۱۳۹۱