سناتور آمریکایی به علت رانندگی در حالت مستی به دام افتاد

سناتور آمریکایی به علت رانندگی در حالت مستی جریمه شد
بی بی سی فارسی
خبرگزاری فارس -

خبرگزاری فارس: سناتور ایالت «ویرجینیا» به علت مصرف زیاد مشروبات الکلی در حین رانندگی به ۲۵۰ دلار جریمه، شرکت در کلاس‌های مصرف الکل و محرومیت یکساله از رانندگی محکوم شد

منابع خبر
سناتور آمریکایی به علت رانندگی در حالت مستی به دام افتاد خبرگزاری فارس -
سناتور آمریکایی به علت رانندگی در حالت مستی جریمه شد بی بی سی فارسی -
جریمه سناتور آمریکایی به علت رانندگی در حالت مستی باشگاه خبرنگاران -