اولین‌زنی که رئیس بانک مرکزی آمریکا شد

جانت یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا شد
بی بی سی فارسی
جهان نیوز - ۱۶ دی ۱۳۹۲

مجلس سنای آمریکا با تعیین «جانت یلن» به عنوان رئیس کل بانک مرکزی این کشور موافقت کرد تا برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یک زن این سمت را به خود اختصاص دهد.

منابع خبر
جانت یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا شد بی بی سی فارسی - ۱۶ دی ۱۳۹۲