ادامه مذاکرات برای تکمیل متن توافق جامع در وین

ادامه مذاکرات برای تکمیل متن توافق جامع در وین
خدمت
خدمت - ۲۴ خرداد ۱۳۹۴

به گزارش خدمت به نقل از ایرنا؛ این مذاکره ساعت ۱۱ و ۳۰ به وقت محلی - ۱۴ به وقت تهران - آغاز شد.
در این مذاکره سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی با هلگا اشمید و وندی شرمن حضور دارند.
معاونان و کارشناسان روز چهارشنبه دو دور مذاکره داشتند. تیم های کارشناسی از ساعت ۹ و ۳۰ به وقت وین - ۱۲ به وقت تهران - پنج شنبه مذاکره را ادامه دادند.
فردا جمعه ساعت ۱۰ به وقت وین - ۱۲ و ۳۰ به وقت تهران نشست عمومی معاونان وزیران خارجه ایران و ۱+۵ برای بررسی روند نگارش و تکمیل متن توافق جامع برگزار خواهد شد.
این هفتمین دور از مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع است. پنج دور قبلی در وین و یک دور در نیویورک انجام شد.

دور هفتم روز جمعه پایان خواهد یافت

منابع خبر