تکاپوی فولکس واگن برای جبران اعتبار از دست رفته

یورو نیوز -

*گزارش تفصیلی* شمارش معکوس برای شرکت فولکس واگن آغاز شده تا با محدود کردن هر چه بیشتر تاثیر منفی تقلب معروف خود بتواند اعتماد دوباره مصرف کننده را…

منابع خبر
افزایش ارزش سهام فولکس واگن یک روز پس از استعفای مدیر آن یورو نیوز -
تکاپوی فولکس واگن برای جبران اعتبار از دست رفته یورو نیوز -
مدیرعامل فولکس واگن استعفا کرد جهان نیوز -
مدیر عامل فولکس واگن کناره گیری کرد بی بی سی فارسی -
مدیرعامل فولکس واگن استعفا کرد الف -
کلکی که آبروی فولکس واگن را برد... رادیو فردا -