ضوابط بیمه حق‌التدریسی‌ها در سال تحصیلی جدید

ضوابط بيمه حق‌التدريس در سال تحصيلي 89 - 88 اعلام شد
همشهری
عصر ایران -

ایسنا: مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش از ابلاغ ضوابط بیمه معلمان حق‌التدریس در سال تحصیلی ۸۹ ـ ۸۸ به سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها خبر داد. جعفر بابایی افزود: بر اساس توافق‌نامه وزارت آموزش و پرورش با سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، طرح بیمه تامین اجتماعی معلمان حق‌التدریس از اول مهر ماه برای اولین بار به اجرا در می‌آید. بر مبنای دستورالعمل ابلاغی وزارت آموزش و پرورش، معلمان حق‌التدریس مدارس دولتی می‌توانند با پرداخت سهم حق بیمه مطابق مقررات تامین اجتماعی و با لحاظ شرایط مندرج در دستورالعمل‌، از خدمات و حمایت‌های تامین اجتماعی (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بیمه بیکاری و غیره) استفاده کنند. در ادامه مهم‌ترین شرایط و ضوابط بیمه معلمان حق‌التدریس نیز بدین شرح معین شده است: معلمان حق‌التدریسی که در واحدهای تابعه وزارت آموزش و پرورش (از جمله مدارس هیات امنایی) اشتغال به تدریس داشته باشند، در صورتی که مشمول مقررات حمایت بیمه و بازنشستگی دستگاه‌ها و صندوق دیگری نباشند، مشمول بیمه تامین اجتماعی مذکور قرار می‌گیرند. البته آن دسته از نیروهای حق‌التدریس که بنابر مقررات قانونی در شمول نیروهای استخدام (پیمانی ـ رسمی) قرار می‌گیرند، شامل این شیوه‌نامه نمی‌شوند.

"ایسنا: مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش از ابلاغ ضوابط بیمه معلمان حق‌التدریس در سال تحصیلی ۸۹ ـ ۸۸ به سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها خبر داد"همچنین میزان کارکرد (ساعات تدریس) با توجه به ساعات کار تعیین شده در قانون کار محاسبه می‌شود و منظور از ایام کارکرد در سال تحصیلی، زمان همکاری و تدریس دروس مربوط در واحدهای تابعه آموزش و پرورش از آغاز مهر ماه تا پایان خرداد ماه هر سال تحصیلی (به مدت ۹ ماه) است. در عین حال در دستورالعمل بیمه معلمان حقی‌التدریس در سال تحصیلی ۸۹ ـ ۸۸، نرخ هر ساعت حق‌التدریس بدون در نظر گرفتن بازخرید مرخصی و مزایای پایان کار، از حداقل حقوق ساعتی قانون کار کمتر تعیین شده است. در مجموع، معلمان حق‌التدریس و خانواده‌ آن‌ها می‌توانند در طول سال با پرداخت سهم حق بیمه درمان برابر مقررات تامین اجتماعی بدون وقفه و حتی در ایام تابستان، از مزایای خدمات درمانی برخوردار شوند و سایر مزایای قانونی تامین اجتماعی نیز بر اساس میزان کارکرد طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی به معلمان حق‌التدریس تعلق می‌گیرد

منابع خبر
ضوابط بیمه حق‌التدریسی‌ها در سال تحصیلی جدید عصر ایران -
ضوابط بیمه حق‌التدریس در سال تحصیلی ۸۹ - ۸۸ اعلام شد... همشهری -