رفتن به مدرسه با تانک!/عکس

رفتن به مدرسه با تانک!/عکس
فردا
فردا - ۲۹ آذر ۱۳۹۳

العالم: روزنامه چینی " گلوبال تایمز" نوشت " نایک مید " انگلیسی که دارای تعداد زیادی تانک و خودروی نظامی به ارزش بالغ بر دو میلیون پوند است،  برای استفاده کردن از ثروت خود، پسرانش را با تانک به مدرسه می برد تا از زندگی خود لذت ببرند و خاطرات فراموش نشدنی از دوران مدرسه در ذهنشان ثبت شود.

منابع خبر
رفتن به مدرسه با تانک!+عکس جهان نیوز - ۲۹ آذر ۱۳۹۳
رفتن به مدرسه با تانک!/عکس فردا - ۲۹ آذر ۱۳۹۳