آمار جانباختگان ناشی از سیل در شیراز به ۲۱ نفر رسید

خبرگزاری میزان -

مدیرکل پزشکی قانونی فارس گفت: به دنبال فوت یکی دیگر از مصدومین سیل شیراز در بیمارستان شهید فقیهی، آمار جانباختگان حادثه سیل شیراز به ۲۱ نفر رسید

منابع خبر
 آمار جانباختگان ناشی از سیل در شیراز به ۲۱ نفر رسید خبرگزاری میزان -