عکسی برای شرمندگی

عکسی برای شرمندگی
فردا
جهان نیوز - ۲۳ بهمن ۱۳۹۲

عکسی که اگر مایه شرمندگی مدعیان حقوق بشر در سراسر جهان نباشد (که نیست) بی شک باید عرق شرم را بر پیشانی شیعیان امیرالمومنین(ع) بنشاند.

منابع خبر
عکسی برای شرمندگی فردا - ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
عکسی برای شرمندگی جهان نیوز - ۲۳ بهمن ۱۳۹۲