نامه رییس جمهور همراه با سوابق و برنامه وزیران پیشنهادی به دفتر رییس مجلس ارسال شده است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ آبان ۱۳۹۵

تهران- ایرنا- یک منبع آگاه گفت: نامه رییس جمهوری همراه با سوابق و برنامه وزیران پیشنهادی به دفتر رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

منابع خبر