اتحاد مشوقین سرخابی برای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ شهریور ۱۳۹۵

تهران - ایرنا- مشوقین سرخابی های پایتخت در نشستی با مدیرسازمان تیم های ملی برای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با قطر، متحد شدند.

منابع خبر
اتحاد مشوقین سرخابی برای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ شهریور ۱۳۹۵
تمرین صبح تیم ملی فوتبال فوتبالی‌ترین - ۷ شهریور ۱۳۹۵