سازمان بازرگانی: فروش مرغ گرانتر از ۳۴۵۰ تومان تخلف است

فروش مرغ گرانتر از 3450 تومان تخلف است
خبرگزاری فارس
عصر ایران -

فارس: رئیس سازمان بازرگانی استان تهران گفت: فروش مرغ گرانتر از ۳۴۵۰ تومان تخلف است.عباس قبادی در واکنش به این سؤال که در حال حاضر قیمت مرغ در سطح شهر تهران به ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسیده است، اظهار داشت: امروز قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در میدان بهمن ۳۱۰۰ تا ۳۱۵۰ تومان بوده است که با حاشیه سود خرده‌فروشی ۱۰ درصد باید به قیمت ۳۴۰۰ تا ۳۴۵۰ تومان به فروش برسد لذا اگر واحد صنفی قیمت مرغ را گرانتر از این قیمت عرضه کند تخلف محرز گرانفروشی است و بازرسین سازمان بازرسی با آن برخورد می‌کنند.رئیس سازمان بازرگانی استان تهران گفت: در حال حاضر موجودی مرغ منجمد فراوان داریم و به لحاظ مرغ هیچگونه کمبودی در بازار وجود ندارد.وی افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ در میدان تره‌بار ۳۲۱۰ تومان است که بدون محدودیت توزیع می‌شود.قبادی گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد ۲۸۰۰ تومان است که بدون هیچگونه محدودیتی برای واحدهای صنفی قابل عرضه است

منابع خبر
سازمان بازرگانی: فروش مرغ گرانتر از ۳۴۵۰ تومان تخلف است پیمانه -
سازمان بازرگانی: فروش مرغ گرانتر از ۳۴۵۰ تومان تخلف است عصر ایران -
فروش مرغ گرانتر از ۳۴۵۰ تومان تخلف است... خبرگزاری فارس -