اسماعیل حلالی: به تجربه پیکان باختیم

ورزش ۳ -

سرمربی تیم فوتبال هف سمنان گفت که تفاوت تیمش با پیکان تجربه بازیکنان تیم حریف بود

منابع خبر
حلالی: برای تفریح به تهران نیامده بودیم/همپای پیکان موقعیت داشتیم خبرگزاری فارس -
اسماعیل حلالی: به تجربه پیکان باختیم ورزش ۳ -