عراقچی: به مذاکره با ۱+۵ خوش‌بین نیستم

عراقچی: به مذاکره با 1+5 خوش‌بین نیستم
تابناک
جهان نیوز -

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ گفت که بدبینی از یک سو و سختی موضوعات و پیچیدگی آن‌ها از سوی دیگر باعث شده که به سختی بتوان در رابطه با به نتیجه رسیدن گفت‌وگوها خوشبین بود.

منابع خبر
عراقچی: به مذاکره با ۱+۵ خوش‌بین نیستم جهان نیوز -
عراقچی: به مذاکره با ۱+۵ خوش‌بین نیستم جنبش راه سبز -
عراقچی: به مذاکره هسته‌ای با ۱+۵ خوش‌بین نیستم رادیو زمانه -
عراقچی: به مذاکره با ۱+۵ خوش‌بین نیستم فردا -
عراقچی: به مذاکره با ۱+۵ خوش‌بین نیستم عصر ایران -
عراقچی: به مذاکره با ۱+۵ خوش‌بین نیستم تابناک -
معاون وزیر خارجه: به مذاکره با ۱+۵ خوش‌بین نیستم ندای سبز آزادی -
عراقچی: به مذاکره با ۱+۵ خوش‌بین نیستم آفتاب -