پنج دروغ بزرگ دولت ترامپ درباره ایران

جهان نیوز - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

نشریه آمریکایی به افشای پنج دروغ بزرگ دولت ترامپ علیه ایران پرداخته و از روزنامه‌نگاران مستقل خواست واقعیت‌ها به روشنگری درباره این دروغ‌ها بپردازند

منابع خبر
پنج دروغ بزرگ دولت ترامپ درباره ایران جهان نیوز - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸