تسهیلات برای ایثارگران دارای مسکن ناتمام یا نامناسب

تسهیلات جدید دولت برای ایثارگران دارای مسكن ناتمام یا نامناسب
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری فارس - ۳۰ بهمن ۱۳۹۰

خبرگزاری فارس: وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، به دولت اجازه دادند به ایثارگران دارای مسکن ناتمام یا نامناسب، مجدداً وام مسکن پرداخت کند

منابع خبر