دستور گردن زدن ۲۸ نفر از عاملان حادثه منا

«دستور گردن زدن ۲۸ نفر از عاملان حادثه منا»
خدمت
تابناک -

روزنامه الدیار لبنان مدعی شد ملک سلمان دستور گردن زدن ۲۸ نفر از عاملان و مسئولان سعودی حادثه منا را صادر کرده است تا بر مقصر اصلی ماجرا یعنی «محمد بن سلمان» سرپوش گذاشته شود

منابع خبر
دستور گردن زدن ۲۸ نفر از عاملان حادثه منا تابناک -
«دستور گردن زدن ۲۸ نفر از عاملان حادثه منا» خدمت -