افتتاح دادگاه بخش نصرآباد از توابع تربت جام

خبرگزاری میزان - ۸ تیر ۱۳۹۸

دادگاه بخش نصرآباد از توابع تربت جام با هدف توسعه قضایی مناطق کم برخوردار افتتاح شد

منابع خبر