افتتاح دادگاه بخش نصرآباد از توابع تربت جام

خبرگزاری میزان -

دادگاه بخش نصرآباد از توابع تربت جام با هدف توسعه قضایی مناطق کم برخوردار افتتاح شد

منابع خبر
افتتاح دادگاه بخش نصرآباد از توابع تربت جام خبرگزاری میزان -