«ایران نبود مکه و مدینه هم دست تروریست‌ها بود»

روحانی: ایران نبود مکه و مدینه هم دست تروریست‌ها بود
گویا
رادیو کوچه -

رییس جمهور ایران استفاده از فضای برجام برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران و رابطه بیشتر و تعامل سازنده با جهان را مهمترین هدف سفر و محور دیدارهایش در هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل نام برد. […]

منابع خبر
«ایران نبود مکه و مدینه هم دست تروریست‌ها بود» رادیو کوچه -
روحانی: ایران نبود مکه و مدینه هم دست تروریست‌ها بود گویا -
روحانی: اگر ایران نبود مکه و مدینه دست تروریست‌ها بود... پیک ایران -
روحانی: اگر ایران نبود مکه و مدینه دست تروریست‌ها بود بی بی سی فارسی -