عکس دیده نشده از هاشمی رفسنجانی

عکس دیده نشده از هاشمی رفسنجانی

فردا
آفتاب - ۱۸ آذر ۱۳۹۲
منابع خبر
عکس دیده نشده از هاشمی رفسنجانی عصر ایران - ۱۸ آذر ۱۳۹۲