ثبت فشار خون ۲۳ میلیون نفر در بسیج ملی کنترل فشار خون

خبرگزاری میزان -

حریرچی گفت: میزان مصرف نمک ایرانیان نزدیک به سه برابر متوسط جهانی است که نیمی از این نمک مصرفی از نان حاصل می‌شود

منابع خبر
ثبت فشار خون ۲۳ میلیون نفر در بسیج ملی کنترل فشار خون خبرگزاری میزان -