ابوبکر البغدادی به منظور بقای داعش تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرده است

ابوبکر البغدادی تدابیر ویژه‌ای برای بقای داعش اتخاذ کرده است
خدمت
خبرگزاری فارس - ۳۰ تیر ۱۳۹۴

یک روزنامه آمریکایی خبر داد البغدادی برای بقای داعش در صورت مرگ خود و سرکرده‌های این سازمان تروریستی تدابیری از قبیل دادن اختیار بیشتر به معاونان و همچنین فرماندهان نظامی داعش را در دستور کار قرار داده است

منابع خبر