آه، این پرنده از کجایِ یادِ تو آمد؟ که هرگاه سرودِ چشمانِ نابِ تو را می خوانم؛ اشگ هایش بر دفترم می چکد و نامِ تو نوشته می شود؟

آه، این پرنده از کجایِ یادِ تو آمد؟ که هرگاه سرودِ چشمانِ نابِ تو را می خوانم؛ اشگ هایش بر دفترم می چکد و نامِ تو نوشته می شود؟
اخبار روز
اخبار روز -


 نامِ این درخت چیست؟
که بارها و بارها؛
بی آن که از او بپرسم
نامِ تو را از او شنیده ام؟

آه، این پرنده از کجایِ یادِ تو آمد؟
که هرگاه سرودِ چشمانِ نابِ تو را می خوانم؛
اشگ هایش بر دفترم می چکد
و نامِ تو نوشته می شود؟

امروز تو را ندیدم!
حال ات را از این درخت می پرسم،
و با این پرنده ی غریب
نامِ تو را می گریم.

مهر ۱٣۹٣ – در پناهِ تو
 

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر
اگر تربیت "غلط" به تو آموخت جهان نیوز -