رسانه ملی متعلق به همه سلایق جامعه است

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

رشت - ایرنا - معاون امور استان های سازمان صدا و سیما تاکید کرد: رسانه ملی، زبان مردم و متعلق به همه گرایش ها و سلایق جامعه است

منابع خبر
رسانه ملی متعلق به همه سلایق جامعه است خبرگزاری جمهوری اسلامی -