سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در کهگیلویه

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

ایرنا - یاسوج- طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان روز دوشنبه در شهرستان کهگیلویه آغاز شد. عکاس: حسین خدمتی

منابع خبر
سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در کهگیلویه خبرگزاری جمهوری اسلامی -