پاشایی کنارچه کسی دفن می‎شود؟/عکس

پاشایی کنارچه کسی دفن می‎شود؟/عکس

فردا
آفتاب -

محل دفن مرتضی پاشایی خواننده محبوب تازه گذشته ، در بهشت زهرا آماده آرمیدن ابدی وی شد.

منابع خبر
محل دفن مرتضی پاشایی جهان نیوز -
عکس/ محل دفن مرتضی پاشایی فردا -
پاشایی کنارچه کسی دفن می‎شود؟/عکس فردا -
پاشایی کنارچه کسی دفن می‎شود؟/عکس آفتاب -