رنگِ دریا می پرد! وقتی فارغ از آبی ی خاموشِ خویش؛ مبهوتِ آمدنِ ماه می شود.

رنگِ دریا می پرد! وقتی فارغ از آبی ی خاموشِ خویش؛ مبهوتِ آمدنِ ماه می شود.
اخبار روز
اخبار روز - ۱ تیر ۱۳۹۸


 رنگِ دریا می پرد!
وقتی فارغ از آبی ی خاموشِ خویش؛
مبهوتِ آمدنِ ماه می شود.

اندوهِ ژرفِ دَرّه هایِ جهان را،
انبوهِ استخوانِ پلنگان
پُر می کند

و ماه هنوز
در کارِ جادویِ پلنگِ جوانی است؛
که مغرور وُ مُصَمَّم؛
قُله را دارد؛
برای جهیدن؛
فتح می کند.

آی ماه، آی ماه،
آه!
 

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر