موزه نظامی سعدآباد ۶ماه تعطیل خواهد شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

تهران- ایرنا- موزه نظامی واقع درمجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد از اول مهرماه برای مدت ۶ ماه تعطیل خواهد شد.

منابع خبر
تعطیلی شش ماهه موزه نظامی سعدآباد خبرگزاری میزان - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
موزه نظامی سعدآباد ۶ماه تعطیل خواهد شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
موزه نظامی سعدآباد ۶ ماه تعطیل خواهد شد عصر ایران - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵