مسن‌نشین‌ترین و جوان‌نشین‌ترین منطقه تهران کدام اند؟ /منطقه ۱۷ دارای کم‌ترین نرخ باسوادی

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

برآورد جمعیتی- اجتماعی در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد، در منطقه ۲ شهرداری تهران بیشترین تعداد جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر زندگی می‌کنند. بر اساس آمار، نرخ باسوادی در تهران ۹۳ درصد است و منطقه ۱۷ کم‌ترین نرخ باسوادی را دارد

منابع خبر