پارس آباد نیازمند سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

اردبیل - ایرنا - فرماندار پارس آباد مغان با بیان اینکه دولت موظف به تامین زیرساخت های لازم برای توسعه سرمایه گذاری در نواحی و شهرک های صنعتی است از نیاز این شهرستان مرزی به تقویت و توسعه این زیرساخت ها خبر داد

منابع خبر
پارس آباد نیازمند سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸