عزاداری تاسوعای حسینی در همدان

عزاداری تاسوعای حسینی در ترکیه/عکس

فردا
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ آبان ۱۳۹۳

مراسم عزاداری تاسوعای حسینی روز دوشنبه با حضور سوگواران در همدان برگزار شد.

منابع خبر
عزاداری تاسوعای حسینی در مازندران خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ آبان ۱۳۹۳
عزاداری تاسوعای حسینی در بازار تهران خبرگزاری مهر - ۱۲ آبان ۱۳۹۳
عزاداری تاسوعای حسینی در همدان خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ آبان ۱۳۹۳
عزاداری تاسوعای حسینی در همدان و شهرکرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ آبان ۱۳۹۳