فرمانده کل سپاه: خطر و تهدید اصلی عوامل داخلی دشمن هستند

برخی عوامل داخلی خطر اصلی ‌برای انقلابند
دیگربان
رادیو زمانه -

محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران خطر اصلی برای جمهوری اسلامی را عواملی دانست که در داخل کشور علیه انقلاب دست به اقداماتی می‌زنند. او گفت تهدید دشمن دیگر از تهدید نظامی به تهدید نرم تبدیل شده است.

منابع خبر
فرمانده کل سپاه: خطر و تهدید اصلی عوامل داخلی دشمن هستند رادیو زمانه -
فرمانده سپاه:‌ خطر اصلی،‌ عوامل داخلی دشمن هستند گویا -
فرمانده سپاه:‌ خطر اصلی،‌ عوامل داخلی دشمن هستند رادیو فردا -
برخی داخلی ها خطر اصلی ‌برای انقلاب ‌‌‌هستند تابناک -
فرمانده سپاه: برخی عوامل داخلی تهدید اصلی ‌انقلابند پیک ایران -
برخی عوامل داخلی خطر اصلی ‌برای انقلابند دیگربان -