گزارش تصویری / مراسم سالگردامیر سپهبد علی صیاد شیرازی -۲

گزارش تصویری / مراسم سالگردامیر سپهبد علی صیاد شیرازی -2
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر -

سیاست > چهره ها  - صبح امروز مراسم دوازدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در مسجد جهاد ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد

منابع خبر
گزارش تصویری / مراسم سالگرد امیر سپهبد علی صیاد شیرازی -۱ خبرگزاری مهر -
گزارش تصویری / مراسم سالگردامیر سپهبد علی صیاد شیرازی -۲ خبرگزاری مهر -