گروهی برای انتخاب رهبری در صورت پیشامد حادثه تعیین شده است

رفسنجانی:  گروهی برای انتخاب رهبری در صورت پیشامد حادثه تعیین شده است/ تندروها ریشه در نهادهای قدرت دارند/ جریان تندرو هرچه را دوست نداشته باشد، می گوید نفوذ است
پیک ایران
خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران - ایرنا - خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در بخشی از گفت و گو با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقل از آیت الله هاشمی رفسنجانی آورده است : گروهی برای انتخاب رهبری در صورت پیشامد حادثه تعیین شده است

منابع خبر
گروهی برای انتخاب رهبری در صورت پیشامد حادثه تعیین شده است خبرگزاری جمهوری اسلامی -
«هاشمی: برای بررسی انتخاب رهبر آینده گروهی تعیین شده‌است» رادیو کوچه -
رفسنجانی: گروهی برای بررسی انتخاب رهبری تعیین شده است رادیو زمانه -
هاشمی: برای بررسی انتخاب رهبر آینده گروهی تعیین شده است... پیک ایران -
هاشمی رفسنجانی: گروهی برای بررسی جانشین رهبری تعیین شده است بی بی سی فارسی -
رفسنجانی: گروهی برای انتخاب رهبری تعیین شده است صدای آلمان -
هاشمی: برای بررسی انتخاب رهبر آینده گروهی تعیین شده‌است رادیو فردا -
هاشمی: برای بررسی انتخاب رهبر آینده گروهی تعیین شده‌است انقلاب اسلامی -