مغز چگونه تمرکز می‌کند؟

جهان نیوز -

دانشمندان نواحی از مغز را شناسایی کرده‌اند که با توجهات فضایی و شی‌ءمحور سر و کار دارند.

منابع خبر
مغز چگونه تمرکز می‌کند؟ تابناک -
مغز چگونه تمرکز می‌کند؟ جهان نیوز -
مغز چگونه تمرکز می‌کند؟ باشگاه خبرنگاران -
مغز چگونه تمرکز می‌کند؟ آفتاب -