تفاوت درآمد ۳۰۰ برابری پزشکان و پرستاران/ سفیدپوشانی که از تبعیض رهایی ندارند

تفاوت درآمد 300 برابری پزشکان و پرستاران/ سفیدپوشانی که از تبعیض رهایی ندارند

فردا
فردا - ۹ آذر ۱۳۹۴


منابع خبر