ایران هیچ سودی از برجام نمی‌برد

خبرگزاری میزان - ۵ روز قبل

تلویزیون آلمان اذعان کرد: اروپا نمی‌تواند برجام را حفظ کند، اما همین را اعلام نمی‌کند و سکوت کرده است

منابع خبر
ایران هیچ سودی از برجام نمی‌برد خبرگزاری میزان - ۵ روز قبل