آسمانخراشی که دولت آمریکا به آن مشکوک است

آسمانخراشی که دولت آمریکا به آن مشکوک است
پیک ایران
صدای آلمان -

دادگاه فدرال آمریکا بنیاد علوی را به مبادله مالی با دولت ایران و به‌ویژه بانک ملی متهم کرده است. فعالیت‌های مشکوک مالی در یک آسمان‌خراش ۳۶ طبقه انجام می‌شود که در محله ثروتمندنشین منهتن نیویورک قرار دارد

منابع خبر
آسمانخراشی که دولت آمریکا به آن مشکوک است صدای آلمان -
آسمانخراشی که دولت آمریکا به آن مشکوک است پیک ایران -