انتخابات نظام مهندسی و ساختمان فارس لغو شد

انتخابات نظام مهندسی لغو شد
خدمت
خبرگزاری جمهوری اسلامی -

شیراز- ایرنا- رییس هیات اجرایی انتخابات نظام مهندسی ساختمان فارس گفت: هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان این استان که صبح روز پنجشنبه در حال برگزار بود به علت مشکلات نرم افزاری لغو شد.

منابع خبر
انتخابات نظام مهندسی لغو شد خدمت -
انتخابات نظام مهندسی در تهران لغو شد تابناک -
انتخابات نظام مهندسی و ساختمان فارس لغو شد خبرگزاری جمهوری اسلامی -