عید بازگشت

عید بازگشت
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ تیر ۱۳۹۶

عید بازگشت کرج-ایرنا- روزنامه پیام آشنا در شماره روز یکشنبه خود و در آستانه عید سعید فطر مطلبی را با عنوان عید بازگشت منتشر کرده است.

به گزارش ایرنا، روزنامه پیام آشنا این مطلب را به قلم باهره حیدری در ستون نگاه روز خود به رشته تحریر در آورده است.در بخشی از این مطلب آورده شده: با فرارسیدن عید سعید فطر انسان ها می روند تا پایان روزهای مهمانی خدا را جشن بگیرند، عید به معنی بازگشت از اندوه به شادی است و از این جهت روزهای خاص را عید نامیده اند زیرا که هر انسانی به هر آنچه که خداوند به او وعده داده است در این روز می رسد.آنچه که بشر از ماه رمضان به یادگار بر می دارد چیزی نیست جز استمرار توجه به ذات حق تعالی، هر کس از این ماه به قدر ظرف وجودی خود توشه بر می دارد و الطاف الهی همواره مانند آفتاب تابان به همه بندگان می رسد.انسان پس از یک ماه مبارزه با نفس خود در پایان ماه رمضان با تحول عمیقی که در وجودش احساس می کند ، در صبح روز اول شوال مصادف با عید سعید فطر و هنگامی که فطریه و زکاتش را می پردازد ، نماز روح افزای عید را به جا می آورد تا خدا را شکر کند و با شادمانی حاصل از یک ماه عبادت این روز را جشن می گیرند.در بخش پایانی این مطلب آورده شده: بعد از این روز بشر زندگی جدید خود را آغاز می کند ، انسان با طی کردن این روند مهارت کنترل احساسات و نفس خود را به دست می آورد و از این پس باید مراقبت کند تا این مهارت از دست نرود.۷۴۱۴/۱۵۳۵خبرنگار:وحیده عسکری**انتشار دهنده:داریوش غفاری

منابع خبر
عید بازگشت خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ تیر ۱۳۹۶