وکلا و کارشناسان حضور قدرتمندی در اجرای سند تحول داشته باشند

خبرگزاری میزان -

بختیاری در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت: اکنون وارد چله دوم انقلاب شدیم و همه باید کمک کنند تا به جایگاه واقعی عدالت برسیم و لازم است که وکلا و کارشناسان حضور قدرتمندی در اجرای سند تحول داشته باشند

منابع خبر
وکلا و کارشناسان حضور قدرتمندی در اجرای سند تحول داشته باشند خبرگزاری میزان -